Yleinen

Millaista työtä elokuvaohjaajan työ on?

 

Moni haaveilee elokuvaohjaajan työstä, mikä ei olekaan ihme – olisihan se valtavan upeaa, jos valkokankaalla voisikin nähdä oman ohjaustyönsä hedelmät. Elokuvaohjaajan työ ei kuitenkaan ole kaikista helpoin, vaan vaatii tekijältään paljon. Työ on erittäin monipuolista ja vaatii monien lankojen käsissä pitämistä.

Millaisia tehtäviä elokuvaohjaajan työhön kuuluu?

Millaisia tehtäviä elokuvaohjaajan työhön sitten kuuluu? Ensinnäkin elokuvaohjaaja ohjaa elokuvaa tekemässä olevan työryhmän toimintaa. Hänen tehtävänään on määritellä valmisteilla olevan elokuvan taiteellinen yleisilme sekä ohjata sen juonta sekä sisältöä. Elokuvaohjaaja ohjaa myös näyttelijöiden suorituksia. Hänen tulee siis asetella näyttelijät tiettyihin paikkoihin sekä houkutella halutut eleet esiin. Lisäksi elokuvaohjaaja huolehtii siitä, että kuvauspaikat ovat optimaaliset tarinan kannalta. Hän järjestelee kuvauspaikat ja valitsee ne.

Työryhmän, yleisilmeen, sisällön, juonen, näyttelijöiden ja kuvauspaikkojen lisäksi elokuvaohjaaja huolehtii myös monista teknisistä seikoista. Hänen tulee huolehtia esimerkiksi siitä, että kamerat ovat oikeilla paikoilla ja että valaistuksen käyttö on hallittua. Ääniraitaan ja ajoitukseen liittyvien asioiden hallinta kuuluu myös elokuvaohjaajan työnkuvaan. Kaiken tämän ohella elokuvaohjaaja järjestää näyttelijöille harjoituksia ja huolehtii myös elokuvan tekemiseen liittyvästä muunlaisesta taustatyöstä.

Edellä kuvattu lista saattaa kuulostaa pitkältä, mutta käytännössä elokuvaohjaajalla on mahdollisuus delegoida osa vastuualueistaan muille kuvausryhmään kuuluville henkilöille. Hänen ei siis tarvitse tehdä kaikkea konkreettisesti itse, vaan tärkeää on, että hän huolehtii siitä, että kaikki tulee tehdyksi ajallaan ja oikealla tavalla. Alaiset saattavat esimerkiksi huolehtia kuvauspaikkojen etsimisestä, kunhan ohjaaja on ensin kuvaillut heille tulevan kohtauksen toivotun tunnelman. Myös valaistuksesta saattavat tosiasiallisesti huolehtia elokuvaohjaajan alaiset.

Mitä apulaisohjaaja tekee?

Apulaisohjaaja toimii nimensä mukaisesti elokuvaohjaajan apulaisena ja häntä kuvaillaankin usein ohjaajan ”oikeaksi kädeksi”. Myös apulaisohjaajalla on monia vastuullisia tehtäviä, kuten tuotannon käynnissä pitäminen. Hän huolehtii avustajien palkkaamisesta sekä siitä, että avustajia on riittävästi. Aikataulutus ja ohjaajan pitäminen aikataulun tasalla on apulaisohjaajan tärkeä tehtävä. Sekä elokuvaohjaajan että apulaisohjaajan työ on monipuolista ja mielenkiintoista.